Ürün Bilgi Yönetim Sistemi

Gıda Sektöründe Ürün Bilgi Yönetimi

Yoi ürün bilgi yönetim sistemi, gıda sektöründe, ürünlerin güvenilir ve doğru bir şekilde yönetilmesini, uygun etiketlemeyi sağlamayı ve üretim süreçlerini optimize etmeyi sağlar. Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) ürün güvenliğini sağlama, uyumluluğu takip etme ve operasyonları optimize etme açısından önemli bir araçtır. Doğru ve güncel ürün bilgileri, müşteri güvenini artırır ve rekabet avantajı sağlar.

Yoi İçerik Yönetim Sistemi

Sık Değişen Fiyat, Stok ve Kampanya Yönetimi

Ürün yönetimi, ürünlerin yaşam döngüsünün her aşamasını kapsayan, geniş ve çeşitli bir ürün yelpazesiyle çalışan gıda sektörü için oldukça karmaşık bir süreçtir. Ürün yönetimi, ürünlerin tarif ve formüllerinden başlayarak üretim, pazarlama, satış ve son kullanıcıya ulaşana kadar geçen tüm aşamaları içerir. Gıda üretimi sektöründe PIM, ürün güvenliğini sağlama, uyumluluğu takip etme ve operasyonları optimize etme açısından önemli bir araçtır.