Ürün Bilgi Yönetim Sistemi

Perakende Sektöründe Ürün Bilgi Yönetimi

Yoi ürün bilgi yönetim sistemi, perakende sektöründe ürünlerin etkili bir şekilde yönetilmesini, doğru ve güncel bilgilerin müşterilere sunulmasını ve satışların artırılmasını sağlar. Perakende sektöründe PIM (Ürün Bilgi Yönetimi), ürünlerin doğru, tutarlı ve zengin bilgilerle yönetilmesini sağlayarak müşteri memnuniyetini artırır, operasyonları optimize eder ve rekabet avantajı sağlar.

Yoi İçerik Yönetim Sistemi

Sık Değişen Fiyat, Stok ve Kampanya Yönetimi

Ürün yönetimi, ürünlerin yaşam döngüsünün her aşamasını kapsayan, geniş ve çeşitli bir ürün yelpazesiyle çalışan markalar ve perakendeciler için oldukça karmaşık bir süreçtir. Ürün yönetimi, ürünlerin tasarımından başlayarak üretim, pazarlama, satış ve son kullanıcıya ulaşana kadar geçen tüm aşamaları içerir.  Etkili ürün yönetimi, markaların müşterilere daha iyi ürün deneyimi sunmasını, operasyonları optimize etmesini ve rekabet avantajı elde etmesini sağlar.